Skip main navigation

RH portal indikatora Ciljeva održivog razvoja (SDG)

Kliknite na pojedini cilj kako bi izabrali globalni SDG indikator.
icon for Goal 1 - Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima icon for Goal 2 - Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promicati održivu poljoprivredu icon for Goal 3 - Osigurati zdrav život i promicati blagostanje za ljude svih generacija icon for Goal 4 - Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promicati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve icon for Goal 5 - Postizanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena i djevojčica icon for Goal 6 - Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve icon for Goal 7 - Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji po pristupačnim cijenama za sve icon for Goal 8 - Promicati uključiv i održiv ekonomski rast, punu i produktivnu zaposlenost te dostojanstven rad za sve icon for Goal 9 - Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost icon for Goal 10 - Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja icon for Goal 11 - Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim icon for Goal 12 - Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje icon for Goal 13 - Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njenih posljedica icon for Goal 14 - Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj icon for Goal 15 - Zaštititi, obnoviti i promicati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti icon for Goal 16 - Promicati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pravdu za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama icon for Goal 17 - Ojačati načine provedbe te oživjeti globalno partnerstvo za održivi razvoj